371.363

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul ce­tă­ţe­ni­lor ca­re au ob­ţi­nut

un loc de mun­că în 2014 prin Pro­gra­mul Nați­o­nal de Ocu­pa­re a Fo­rței de Mun­că de­ru­lat de ANOFM, în creş­te­re cu 44.000 fa­ţă de 2013

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.