Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

În nu­mă­rul 504 al re­vis­tei, în ar­ti­co­lul „CEO pes­te 300 de CEO“apa­re in­for­mația că avo­ca­tul Re­mus Bor­za a re­cru­tat pentru Po­li­sa­no un di­rec­tor din ca­drul Far­mex­pert. Com­pa­nia Far­mex­pert pre­ci­ze­a­ză că per­soa­na la ca­re fa­ce re­fe­ri­re Re­mus Bor­za a pă­ră­sit Far­mex­pert în ia­nua­rie 2011 și că a des­fășu­rat în ul­ti­mii trei ani și ju­mă­ta­te și alte ac­ti­vi­tăți. Ne ce­rem scu­ze pentru orice nea­juns creat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.