77p încre­de­rea con­su­ma­to­ru­lui ro­mân în T4 2014, con­form Ni­el­sen, cel mai înalt punc­taj de la înce­pu­tul cri­zei din 2008, uşor pes­te me­dia eu­ro­pe­a­nă (76 p) şi sem­ni­fi­ca­tiv mai ma­re decât al altor ţări din zonă (Bul­ga­ria - 75, Ungaria - 54, Ucraina - 52, Se

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

de­fi­ci­tul bu­ge­tar la fi­ne­le lu­nii de­cem­brie 2014, fa­ţă de 0,04% din PIB la fi­ne­le lu­nii noi­em­brie şi fa­ţă de un pla­fon ma­xim con­venit cu

FMI de 1,97% din PIB

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.