70,5 mil.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de pa­sa­geri ca­re au uti­li­zat în 2014 ae­ro­por­tul din Du­bai, în creş­te­re cu 6,1% fa­ţă de 2013 şi de­tro­nând ast­fel ae­ro­por­tul He­at­hrow din Lon­dra (68,09 mil. pa­sa­geri) din po­zi­ţia de cel mai aglo­me­rat nod ae­rian in­ter­na­ţi­o­nal

din lu­me

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.