37.672

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul de au­to­ri­za­ţii de con­stru­i­re eli­be­ra­te în 2014 pentru clă­diri re­zi­den­ţia­le, în scă­de­re cu 0,3% fa­ţă de 2013, în timp ce în de­cem­brie au fost eli­be­ra­te 2.682 au­to­ri­za­ţii, în creş­te­re cu 5,1% fa­ţă

de de­cem­brie 2013

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.