7ani

Business Magazin (Romania) - - // RECRUTARE -

„man­da­tul“me­diu al ma­na­ge­ri­lor, ca­re sunt cei mai loia­li an­ga­jați, fi­ind ur­mați de ar­hi­te­cți și de

in­gi­neri (6,4 ani) și de spe­cia­liști în edu­cație și

for­ma­re (6,2 ani).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.