4,7ani

Business Magazin (Romania) - - // RECRUTARE -

pe­ri­oa­da pe ca­re o pe­trec în ace­e­ași fun­cție băr­bații, în timp ce fe­mei­le au un

„man­dat” de 4,5 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.