Rin­tre su­ges­ti­i­le ca­se­lor de mo­dă se nu­mă­ră, aşa cum o ara­tă ul­ti­me­le pre­zen­tări, cu­loa­rea roz, înde­lung aso­cia­tă cu fe­mi­ni­ta­tea: băr­ba­ţii au de­fi­lat pe po­di­um la evenimente re­cen­te cu pu­lo­ve­re roz sau hai­ne şi pan­to­fi de ace­as­tă cu­loa­re, scrie The Guar­di

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din toată ţara şi în IMAX. Jupiter Jo­nes (Ku­nis) s-a năs­cut sub o stea no­ro­coa­să, la ca­re acum doar vi­se­a­ză. E con­vin­să că va avea un des­tin spec­ta­cu­los ca­re va trece dincolo de astre, dar re­a­li­ta­tea cru­dă îi amin­teş­te me­reu că e o sim­plă me­na­je­ră, fă­ră pic de noroc în

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.