ZODIAC DE MILIOANE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

In­spi­ra­te de niş­te sculp­turi ca­re înfru­mu­se­ţau când­va Pa­la­tul de Vară din Bei­jing al împă­ra­tu­lui Chi­nei, ca­pe­te­le de ani­ma­le din zo­dia­cul chi­ne­zesc re­a­li­za­te de ce­le­brul ar­tist Ai Wei­wei atrag mul­ţi­mi de vi­zi­ta­tori ori­un­de sunt ex­pu­se. Zo­dia­cul, con­fec­ţi­o­nat în do­uă versiuni, una ma­re pentru ex­pu­ne­re în spa­ţii ex­te­ri­oa­re şi una mai mi­că, pla­ca­tă cu aur, pentru ex­pu­ne­re în in­te­ri­or, şi mai mul­te exem­pla­re, va fi scos pentru pri­ma oa­ră la li­ci­ta­ţie la mij­lo­cul lu­nii fe­brua­rie. Ca­sa lon­do­ne­ză

de li­ci­ta­ţii Phi­lips pro­pu­ne co­lec­ţi­o­na­ri­lor, în ca­drul unei seri de ar­tă con­tem­po­ra­nă, un set de ca­pe­te de ani­ma­le în ver­si­u­nea pentru in­te­ri­or, es­ti­mând că aces­ta se va vin­de pentru cel pu­ţin do­uă sau trei milioane de li­re ster­li­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.