Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

re­vi­ne în Ro­mânia, la con­du­ce­rea ope­ra­ţi­u­ni­lor pro­du­că­to­ru­lui de ţi­ga­re­te Phi­lip Mor­ris. El are o ex­pe­ri­en­ţă de 19 ani în ca­drul com­pa­ni­ei şi pes­te 16 ani de ex­pe­ri­en­ţă în do­me­ni­ul bu­nu­ri­lor de larg con­sum, acu­mu­la­tă în Europa Cen­tra­lă şi de Est, Ori­en­tul Mij­lo­ciu şi Afri­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.