21mld. chel­tu­i­e­li­le fă­cu­te de ro­mâni cu car­duri Vi­sa în anul fis­cal încheiat în sep­tem­brie 2014, cu 9% mai mult decât în anul fis­cal pre­ce­dent, iar plă­ţi­le la co­mer­cian­ţi au de­pă­şit 10 mld. eu­ro zil­nic în me­die, în con­di­ţi­i­le unei creşteri cu 12,4% a ch

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

ve­ni­tu­ri­le din TVA înca­sa­te în 2014, în scă­de­re cu 1,8% fa­ţă de 2013 şi sub pla­fo­nul bu­ge­tat de 54,6 mld. lei, ca ur­ma­re a creş­te­rii ram­bur­să­ri­lor de TVA în acest

in­ter­val

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.