1,91mil.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul tu­riş­ti­lor străini ca­re au vi­zi­tat Ro­mânia în 2014, cei mai

mul­ţi pro­venind din Ger­ma­nia (234.451), Ita­lia (184.514) şi Israel

(139.425)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.