COM­PA­NI­I­LE CU CE­LE MAI MARI IN­VES­TI­ŢII ÎN CERCETARE ŞI DEZ­VOL­TA­RE 2013 (MI­LIAR­DE DO­LARI) VE­NI­TU­RI­LE TO­TA­LE ALE GOO­GLE, 2003-2013 (MI­LIAR­DE DO­LARI)

Business Magazin (Romania) - - // TEHNOLOGIE -

Veni­turi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.