MAI COPIAŢI DA­CĂ PUTEŢI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Cum articolele ves­ti­men­ta­re de lux nu sca­pă ne­re­pro­du­se de ma­ga­zi­ne­le de hai­ne ief­ti­ne, ca­se­le de mo­dă înce­ar­că să se ape­re re­cur­gând la ma­te­ria­le greu de co­piat, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Ni­co­las Ghes­qu­i­re, spre exem­plu, com­bi­nă mă­ta­sea ge­or­get­te cu pai­e­te şi pi­e­le de mi­el sau de ţi­par pentru anu­mi­te ar­ti­co­le. Ma­ry Ka­tran­tzou re­cur­ge la ghi­pu­ră şi jac­quard cu bro­de­rii re­a­li­za­te la co­man­dă în ate­li­e­re din Elve­ţia, a că­ror ca­li­ta­te şi lu­cră­tu­ră nu poa­te fi re­pro­du­să în fabrici obiş­nu­i­te, iar Raf Si­mons de la Di­or cre­e­a­ză pe com­pu­ter mo­de­le pentru ma­te­ria­le, ca­re apoi sunt ţe­su­te. Ast­fel se împi­e­di­că apa­ri­ţia unor co­pii ief­ti­ne şi, în ace­la­şi timp, li se cre­e­a­ză cli­en­ţi­lor si­gu­ran­ţa că poar­tă ce­va de­o­se­bit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.