13% pon­de­rea ce­tă­ţe­ni­lor ro­mâni ca­re fo­lo­sesc ser­vi­cii de on­li­ne ban­king, sub me­dia UE de 54%, în timp ce pon­de­rea ce­lor ca­re fo­lo­sesc in­ter­ne­tul pentru a achi­zi­ţi­o­na bu­nuri sau ser­vi­cii atinge 22%, fa­ţă de 57% în UE, con­form unui Eu­ro­ba­ro­me­tru 710.000

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul debitorilor per­soa­ne fi­zi­ce ca­re ave­au la fi­ne­le lui 2014

res­tan­ţe la bănci şi IFN, su­ma res­tan­ţe­lor fi­ind de 11 mld. lei (2,5 mld. eu­ro), în creş­te­re cu 95 mil. lei

fa­ţă de lu­na noi­em­brie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.