600 40% de milioane de eu­ro din vânză­ri­le Co­ty Ro­mânia

Business Magazin (Romania) - - // MANAGEMENT -

es­te va­loa­rea pi­eței de cosmetice

se re­a­li­ze­a­ză în ca­drul rețe­le­lor de co­me­rț ali­men­tar, ca Au­chan, Car­re­fo­ur, Co­ra sau Kau­fland

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.