LU­XUL DIN FARFURIE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Nu se poa­te spu­ne că ai mâncat bi­ne da­că n-ai încer­cat anu­mi­te pre­pa­ra­te sau in­gre­di­en­te scum­pe la mo­dă, con­si­de­ră ex­per­ţii cu­li­nari ca­re scriu re­cen­zii de res­tau­ran­te. Prin­tre re­co­man­dă­ri­le lor se nu­mă­ră sa­la­ta de bu­re­te dom­nesc cu tru­fe albe, o mânca­re de toam­nă ce se poa­te sa­vu­ra în Ita­lia, în Lom­bar­dia şi Pi­e­mont, în cea de-a do­ua pro­vin­cie or­ga­ni­zându­se chiar şi un fes­ti­val al tru­fe­lor albe, la Alba. Alte de­li­ca­te­se sunt ţi­pa­rii ti­neri, aşa-nu­mi­ţii „ţi­pari de sti­clă”, da­to­ri­tă tran­spa­ren­ţei lor, ca­re se pot con­su­ma între lu­ni­le noi­em­brie şi fe­brua­rie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.