35% pon­de­rea fir­me­lor din in­dus­trie ca­re au ra­por­tat în ia­nua­rie re­du­ceri ale pro­duc­ţi­ei fa­ţă de lu­na pre­ce­den­tă, în timp ce 24% au ra­por­tat creşteri com­pa­ra­tiv cu lu­na pre­ce­den­tă, con­form Ba­ro­me­tru­lui IRSOP 4,5%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

cu atât au crescut în ia­nua­rie fa­ţă de de­cem­brie pre­ţu­ri­le le­gu­me­lor, cea mai ma­re scum­pi­re

înre­gis­tra­tă în rândul pro­du­se­lor ali­men­ta­re, ca­re pe an­sam­blu s-au

scum­pit cu 0,5%

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.