DAI UN BAN, DAR FA­CE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Un se­jur la un ho­tel ex­clu­si­vist poa­te să cos­te mii sau chiar zeci de mii de do­lari pe noap­te, es­ti­me­a­ză LA Ti­mes, ca­re pre­zin­tă un cla­sa­ment al ce­lor mai scum­pe apar­ta­men­te la ho­tel întoc­mit de pu­bli­ca­ţia Robb Re­port. Prin­tre acestea se nu­mă­ră, cel de la ho­te­lul Shan­gri-La din Pa­ris, ame­na­jat într-un pa­lat construit în se­co­lul al XIX-lea de un des­cen­dent al lui Na­po­le­on, un­de o noap­te de ca­za­re cos­tă 25.000 de do­lari, cel de la ho­te­lul Fo­ur Se­a­sons din Florenţa, ca­re func­ţi­o­nea­ză într-un pa­lat de se­col XV - 19.300 de do­lari, cel de la ho­te­lul Co­rin­thian din Lon­dra - 28.100 de do­lari - ori cel de la ho­te­lul Ma­jes­tic Bar­ri­e­re de la Can­nes, un­de cei ca­re do­resc să se ca­ze­ze tre­bu­ie să plă­te­as­că 27.000 de do­lari pentru o noap­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.