OBSESIILE MARILOR AR­TIŞ­TI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

O ex­po­zi­ţie des­chi­să re­cent la Cen­trul Bar­bi­can din Lon­dra îşi pro­pu­ne să ara­te pu­bli­cu­lui cam ce le pla­ce să co­lec­ţi­o­ne­ze ar­tiş­ti­lor. In­ti­tu­la­tă „Mag­ni­fi­cent Obses­si­ons”, expo­zi­ţia reu­neş­te obiecte din co­lec­ţi­i­le a cin­cis­pre­ze­ce ar­tiş­ti re­nu­mi­ţi de du­pă cel de-al Doi­lea Răz­boi Mon­dial. Vi­zi­ta­to­rii au oca­zia să vadă aici, prin­tre alte­le, un mi­el cu şap­te pi­ci­oa­re şi do­uă ca­pe­te, împăiat de ta­xi­der­mis­tul en­glez Walter Pot­ter în se­co­lul al XIX-lea, pre­cum şi niş­te pă­sări împăia­te la bor­can, din co­lec­ţia lui Da­mi­en Hir­st, ele­făn­ţei de di­ver­se for­me şi mă­ri­mi ori ma­ri­o­ne­te de ven­tri­loci co­lec­ţi­o­na­te de pic­to­rul Peter Bla­ke, pre­cum şi tot fe­lul de re­ci­pi­en­te pentru fur­se­curi adu­na­te de Andy War­hol.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.