UN CUPLU DE ŞMECHERI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Nic­ky (Will Smith) es­te un ma­es­tru al es­cro­che­ri­i­lor, pentru ca­re via­ţa de­vi­ne şi mai com­pli­ca­tă atunci când o întâlneş­te pe su­per­ba Jess (Mar­got Rob­bie), o no­vi­ce am­bi­ţi­oa­să în ale înşe­lă­ci­u­nii. Aces­ta înce­pe să îi des­tăi­nu­ie din se­cre­te­le me­se­ri­ei, însă atunci când sim­te că i s-au aprins prea tare căl­câi­e­le du­pă ea, Nic­ky ru­pe re­la­ţia şi dis­pa­re fă­ră ur­mă. Trei ani mai târziu, cei doi se reîntâlnesc în tim­pul unui cir­cu­it de ra­li­uri cu mi­ze uria­şe, un­de află că au în comun ace­e­a­şi ţin­tă şi sco­pul de a da o ul­ti­mă lo­vi­tu­ră ca­re să le asi­gu­re un trai lu­xos pentru tot res­tul vi­e­ţii. Da­că se vor alia pentru a împăr­ţi pra­da sau vor deveni ri­va­li, ră­mâne să des­co­pe­ri­ţi ur­mă­rind „Fo­cus”, în premieră în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din Ro­mânia din 27 fe­brua­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.