Cu atât s-a re­dus sol­dul cre­di­tu­lui ne­gu­ver­na­men­tal în ia­nua­rie fa­ţă de ace­e­a­şi lu­nă din 2014, pe se­a­ma unei creşteri cu 6,2% a cre­di­tu­lui în lei şi a unei scăderi cu 9,5% a ce­lui în valută 59%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

pon­de­rea în 2014 a abo­na­men­te­lor la in­ter­net fix ca­re ofe­ră ac­ces la co­ne­xi­uni ra­pi­de, fa­ţă de 54% în 2013, ce­ea ce pla­se­a­ză Ro­mânia pe lo­cul se­cund în UE din acest punct de ve­de­re, con­form CE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.