15%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

cu atât a crescut să­ră­cia în Ger­ma­nia în 2013, afec­tând 12,5 mil. per­soa­ne, con­form Obser­va­to­ru­lui ine­ga­li­tăți­lor din ace­as­tă ţa­ră, un­de pra­gul de să­ră­cie

es­te de­fi­nit ca un venit sub 892 eu­ro/lu­nă (pers. sin­gu­re), res­pec­tiv

1.872 eu­ro/lu­nă (fam. cu 2 co­pii)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.