9.100

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

nu­mă­rul cau­ze­lor în ca­re cei 86 de pro­cu­rori DNA au des­fă­şu­rat în 2014 ac­ti­vi­tă­ţi de ur­mă­ri­re pe­na­lă, în timp ce nu­mă­rul de re­chi­zi­to­rii întoc­mi­te s-a ri­di­cat la 317, iar pes­te 1.100 de in­cul­pa­ţi au fost

tri­mi­şi în ju­de­ca­tă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.