IOANA RACOŢI

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

par­te­ner se­ni­or, Zam­fi­res­cu Ra­co i & Par­tners „Im­por­tan­tă nu es­te pro­por­ţia între băr­ba­ţi şi fe­mei în ocu­pa­rea fo­to­li­i­lor ma­na­ge­ria­le, ci ale­ge­rea lor pe prin­ci­pi­ul me­ri­to­cra­ţi­ei şi al va­lo­rii lor pro­fe­si­o­na­le. Aces­ta ar tre­bui să fie cri­te­ri­ul de ac­ce­de­re în func­ţii im­por­tan­te, atât pentru fe­mei cât şi pentru băr­ba­ţi, şi atunci dis­cri­mi­na­rea de gen nu ar mai avea obi­ect.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.