NICOLETA CA­PĂ­TĂ

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

di­rec­tor re­sur­se uma­ne, Flan­co Re­tail „Cred că nici mă­car nu con­te­a­ză da­că fe­mei­le ocu­pă unul sau do­uă fo­to­lii de manager. În po­zi­ţii de con­du­ce­re e ne­voie de strategie, vi­zi­u­ne şi ca­rac­ter, toa­te per­fect in­de­pen­den­te de gen. Din punc­tul meu de ve­de­re, in­ver­sa­rea pro­cen­te­lor nu ar schim­ba ni­mic, atât timp cât ocu­pa­rea fo­to­li­i­lor s-ar fa­ce strict pe cri­te­ri­i­le enu­me­ra­te mai sus. Pentru mi­ne vor pri­ma întot­de­au­na obi­ec­ti­ve­le po­zi­ţi­ei me­le, şi nu da­că le ating de pe tocuri sau nu.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.