MANUELA NECULA

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

CEO, Ogil­vy & Mat­her Ro­ma­nia „Pro­vo­că­ri­le unui li­der sunt ace­le­a­şi. E ade­vă­rat că exis­tă di­fe­ren­ţe sem­ni­fi­ca­ti­ve între abor­da­rea unui li­der femeie și cea a unui li­der băr­bat. Doar noi suntem de pe Ve­nus şi ei nu. Per­so­nal, nu cred că de­par­ta­ja­rea în func­ţie de gen e un lu­cru cu ade­vă­rat im­por­tant, sau că un procent in­vers ar fa­ce ca lu­cru­ri­le să fie mai bune sau mai re­le. Di­fe­ri­te, pro­ba­bil că da, însă nu cred că pu­tem spu­ne în ce di­rec­ţie. Cred însă că un procent mai echi­li­brat ne-ar fi util tu­tu­ror.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.