IUBIŢI ŞI SAFIRELE ROZ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Chiar da­că safirele al­bas­tre se bu­cu­ră de cea mai ma­re aten­ţie din par­tea pu­bli­cu­lui, ce­le roz nu me­ri­tă ig­no­ra­te, pa­re să afir­me o co­lec­ţie lan­sa­tă de Wil­liam & Son, casă pro­du­că­toa­re de bi­ju­te­rii de lux din Ma­rea Bri­ta­nie. Co­lec­ţia de­nu­mi­tă „Be­neath the Ro­se“con­stă în di­ver­se bi­ju­te­rii cu sa­fi­re roz, gru­pa­te în se­turi po­tri­vi­te pur­tă­rii pe timp de zi sau la oca­zii şi com­pu­se din cer­cei, co­li­e­re şi ine­le. Bi­ju­ti­e­rii au op­tat pentru o şle­fu­i­re de tip ro­ză, în ton cu cu­loa­rea şi de­nu­mi­rea co­lec­ţi­ei, o de­nu­mi­re ca­re fa­ce tri­mi­te­re la ex­pre­sia la­ti­nă „Sub ro­sa“(se­cre­te bi­ne păs­tra­te).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.