ÎN MIȘCARE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Acți­o­na­rii Rom­pe­trol Ra­fi­na­re au numit doi noi mem­bri în Consiliul de Admi­nis­trație, pe

di­rec­to­rul de ca­bi­net al mi­nis­tru­lui energiei, și pe

di­rec­to­rul ge­ne­ral al com­pa­ni­ei.

a fost numit în lo­cul lui Ka­ro­ly Bor­be­ly, ca­re a fost re­vo­cat. Bor­be­ly a fost se­cre­tar de stat în fos­tul De­par­ta­ment pentru Energie și a fost numit în Consiliul de Admi­nis­trație al com­pa­ni­ei în 30 apri­lie 2014. Ute­kov a fost numit ad­mi­nis­tra­tor în lo­cul lui So­rin Graur, fost di­rec­tor ge­ne­ral al Rom­pe­trol Ra­fi­na­re, ca ur­ma­re a re­nu­nță­rii aces­tu­ia la fun­cție. Man­da­te­le ce­lor doi noi ad­mi­nis­tra­tori vor fi va­la­bi­le până în 30 apri­lie 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.