CURSA INFERNALĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Pro­duc­ţia War­ner Bros. Pic­tu­res „Urmă­rit în noap­te” îl re­a­du­ce pe Liam Ne­e­son, din 13 mar­tie, pe ma­ri­le ecra­ne, în ro­lul unui ta­tă dis­pe­rat să-şi sal­ve­ze fi­ul din ghe­a­re­le răz­bu­nă­toa­re ale ma­fi­ei. Ma­fi­ot cu re­pu­ta­ţie şi gan­gster de te­mut, Jim­my Con­lon (Liam Ne­e­son) a trăit de­ja par­tea bu­nă a vi­e­ţii sa­le. Acum es­te bântu­it de oro­ri­le co­mi­se în ti­ne­re­ţe, dar şi hăr­ţu­it de un po­li­ţist (Vin­cent D’Ono­frio) de­cis să-l arun­ce du­pă gra­tii. La 55 de ani, îl mai con­so­le­a­ză doar sti­cla de whis­ky şi bu­nul său pri­e­ten

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.