VIITORUL AUTOSTRĂZILOR SUSPENDATE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

În timp ce unii vi­se­a­ză la au­tos­tră­zi suspendate, alţii le îngroa­pă pe ale lor, sus­ţi­nând că ace­as­ta e o so­lu­ţie mai bu­nă. În Sta­te­le Uni­te, Bos­to­nul şi-a dus de­ja au­tos­tra­da sus­pen­da­tă în sub­te­ran, aşa încât şo­fe­rii cir­cu­lă în pre­zent prin­tr-un tu­nel re­a­li­zat cu o in­ves­ti­ţie uria­şă, de 15 mi­liar­de de do­lari, cu 200% pes­te bu­ge­tul ini­ţial, scrie The Inde­pen­dent. Se­at­tle do­reş­te să apli­ce ace­la­şi mo­del,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.