PROFITUL E.ON ÎN RO­MÂNIA A CRESCUT ÎN 2014

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Aso­ciația Nați­o­na­lă a Age­nți­i­lor de Tu­rism (ANAT) are un nou pre­şe­din­te, Au­re­lian Ma­rin, pro­pri­e­ta­rul şi ma­na­ge­rul agen­ţi­ei de tu­rism Pa­ra­dis din Con­sta­nța, ca­re are un man­dat de doi ani la con­du­ce­rea aso­cia­ţi­ei. Ma­rin o înlo­cu­i­eş­te la con­du­ce­rea ANAT pe Lu­cia Mo­ra­riu, al că­rei man­dat a ex­pi­rat. Pro­du­că­to­rul ame­ri­can de dul­ci­uri şi cafea Mon­de­lez l-a numit în func­ţia de di­rec­tor ge­ne­ral al sus­bsi­dia­rei din Ro­mânia pe în lo­cul lui Ge­rard Chan­dran, ca­re pă­ră­seş­te com­pa­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.