Mil. €

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

ram­bur­să­ri­le de fonduri eu­ro­pe­ne

pri­mi­te de la înce­pu­tul anu­lui pentru ce­re­ri­le de pla­tă tri­mi­se anul tre­cut, din ca­re pes­te 460 mil. eu­ro în fe­brua­rie şi 104 mil. în pri­me­le zi­le din mar­tie, ast­fel încât ra­ta de ab­sor­bţie a ajuns la pes­te 52%,

con­form MFE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.