JUCĂRII DE MILIOANE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

De­şi se spu­ne că nu-i fru­mos să te joci cu bijuteriile, unii cre­a­tori de bi­ju­te­rii sus­ţin con­tra­ri­ul, lan­sând produse ca­re tocmai la asta îi înde­am­nă pe cei ce le poar­tă. Ine­lul sau lăn­ţi­şo­rul cu glob de aur cu dia­man­te, ce amin­teş­te de glo­bu­ri­le de lu­mini din dis­co­teci lan­sa­te de Ja­de Jag­ger, pan­dan­ti­ve cu o bi­lu­ţă închi­să între cer­curi şi

elip­se sem­na­te Noor Fa­res sau ine­lul gros de aur ca­re închi­pu­ie o cu­ti­u­ţă de ca­viar al că­rei ca­pac se ri­di­că dând la ive­a­lă dia­man­te ne­gre creat de Ali­son Lou sunt doar câte­va exem­ple de bi­ju­te­rii de pe ca­re nu-ţi po­ţi lua mâna. Ele sunt com­ple­ta­te de amu­zan­ta se­rie de ine­le de la Sy­ba­ri­te cu ca­le­dos­cop sau cu mi­ni­ca­ru­sel ori se­ria de mai­mu­ţici cu mem­bre ar­ti­cu­la­te ce ţin în coa­dă sau în lă­bu­ţe dia­man­te sau alte pi­e­tre pre­ţi­oa­se cre­a­tă de Marc Ala­ry.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.