Mil. €

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

in­ves­ti­ţi­i­le străi­ne di­rec­te în ia­nua­rie, su­mă cu 23% mai ma­re decât în ace­e­a­şi lu­nă din 2014, din ca­re par­ti­ci­pa­ţi­i­le la ca­pi­tal au fost de 178 mil. eu­ro, iar cre­di­te­le in­tra­grup 121 mil. eu­ro net,

po­tri­vit BNR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.