UN­DE ÎNVAȚĂ: DOMENIU ACTIVITATE EXTRAȘCOLAR:

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

București

Antre­pre­no­riat, A or­ga­ni­zat sin­gur o con­fe­ri­nță des­pre antre­pre­no­riat, în Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Gheorghe La­zăr“din București, “Eti­ca în Bus­si­nes“, eveniment reușit cu, pes­te 200 de ele­vi pre­ze­nți. A ur­mat un MBA pentru co­pii (Cle­ver BS) și urmează în pre­zent un curs de ma­na­ge­ment în afa­ceri oferit de PMB. Fa­ce vo­lun­ta­riat la Fun­dația Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta din noi­em­brie 2014 (pentru per­soa­ne vârst­ni­ce) și la Fun­dația Re­gi­na Ma­ria din iu­lie 2014.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.