UN­DE ÎNVAȚĂ: DOMENIU ACTIVITATE EXTRAȘCOLAR:

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

IT Una din­tre ce­le mai re­cen­te cre­ații ale lui Ade­lin es­te Bal­loo, un joc pro­gra­mat în C# și .NET, ca­re a fost pos­tat și des­căr­cat de pe Win­dows Sto­re. Un alt proiect al său es­te Ea­syWEB v1.0, un pro­gram ca­re cre­e­a­ză si­te-uri web fă­ră ca uti­li­za­to­rul să ai­bă cu­noști­nțe de lim­ba­je de pro­gra­ma­re. Cu acest pro­gram a obți­nut pre­mi­ul 1 la Se­si­u­nea de co­mu­ni­cări ști­i­nți­fi­ce 2014. Pa­si­o­nat de de­sen și de de­sign, Ade­lin a fi­na­li­zat mai mul­te lu­crări pentru cli­e­nți din afa­ra ță­rii, pre­cum Andrew Awol, Hong Kong To­urs, dar și pentru di­ver­se proi­ec­te ale in­sti­tuți­i­lor eu­ro­pe­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.