LA MA­SĂ CU ADAM ŞI EVA

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

În ci­u­da tu­tu­ror op­ţi­u­ni­lor pe ca­re le are în zi­ua de azi, omul mo­dern tot se mai ui­tă din când în când în că­ma­ra bu­ni­cii pentru in­spi­ra­ţie cu­li­na­ră. Unii merg chiar mai de­par­te cu cău­tă­ri­le, aşa cum pro­ce­de­a­ză ma­eş­trii bu­că­tari din res­tau­ran­te­le cu pre­ten­ţii din New York, tot mai dis­pu­şi să in­clu­dă în pre­pa­ra­te­le lor cereale cul­ti­va­te la înce­pu­tu­ri­le agri­cul­tu­rii, da­to­ri­tă gustului de­o­se­bit al aces­to­ra şi va­lo­rii nu­tri­ţi­o­na­le ri­di­ca­te, scrie New York Ti­mes. Prin­tre noi­le lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.