65,4% ra­ta de ocu­pa­re a po­pu­la­ţi­ei în vârstă de 20-64 ani în T4 2014, fa­ţă de obi­ec­ti­vul de 70% sta­bi­lit în Stra­te­gia Europa 2020, con­form INS; po­pu­la­ţia ac­ti­vă era de 9,17 mil. per­soa­ne, din ca­re 8,55 mil. erau ocu­pa­te 11,3 %

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

creş­te­rea în 2014 fa­ţă de 2013 a pro­duc­ţi­ei na­ţi­o­na­le de elec­tri­ci­ta­te, în timp ce con­su­mul net a ur­cat cu 2%, la 53,5 TWh,

con­form Tran­se­lec­tri­ca

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.