ÎN CĂUTAREA UNUI NOU DRUM

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

ÎN URMA IN­VES­TI­ŢI­I­LOR DE 20 DE MILIOANE DEDICATE RETEHNOLOGIZĂRII RE­CEN­TE, RAFINĂRIA CRIŞANA ARE UTI­LA­JE DE CEA MAI NO­UĂ GE­NE­RA­ŢIE. ARE O TRA­DI­ŢIE DE 45 DE ANI ÎN PRELUCRAREA ŢIŢEIULUI, ES­TE AMPLASATĂ STRATEGIC ÎNTR-O ZONĂ DE EXTRACŢIE PETROLIERĂ ŞI DISPUNE DE IN­FRAS­TRUC­TU­RA NECESARĂ PENTRU MATERIILE PRIME ŞI PRODUSE FINITE. CU TOA­TE ACESTEA, RAFINĂRIA BIHOREANĂ ES­TE ÎN CONSERVARE.

ÎI LIPSEŞTE UN PROPRIETAR CA­RE SĂ O PUNĂ LA TREABĂ. A MUL­TE FABRICI DIN AR , I RAFIN RIA CRI ANA ES­TE |NCHIS .

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.