Com­bus­ti­bil li­chid uşor tip III şi alte ti­puri de com­bus­ti­bi­li uşori şi grei

Business Magazin (Romania) - - ADVERTORIAL -

– se fo­lo­seş­te în cen­tra­le­le ter­mi­ce pentru pro­dus aburi, apă cal­dă şi fo­ca­re­le uti­la­je­lor in­dus­tria­le.

– com­bus­ti­bil li­chid greu, fo­lo­sit pentru fo­ca­re in­dus­tria­le. Con­ţi­nu­tul re­dus de sulf con­fe­ră aces­tui pro­dus per­for­man­ţe de­o­se­bi­te şi du­ce la evi­ta­rea co­ro­dă­rii uti­la­je­lor între­bu­in­ţa­te la ar­de­rea sa iar po­lua­rea at­mos­fe­rei es­te pre­veni­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.