UN BU­SI­NESS ÎNFLORITOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Anul 2014 a fost bun pentru vânză­ri­le de ope­re de ar­tă, ca­re au crescut cu 7% fa­ţă de anul pre­ce­dent la 54,1 mi­liar­de de do­lari, scrie Los Ange­les Ti­mes, ca­re ci­te­a­ză un ra­port re­cent al European Fi­ne Art Fo­un­da­ti­on. Prin­ci­pa­le­le trei pi­e­ţe în ma­te­rie de achi­zi­ţii de ope­re de ar­tă sunt Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, cu o co­tă de 39%, ur­ma­te de Chi­na şi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.