30,599 mld. eu­ro, re­zer­ve­le va­lu­ta­re la BNR la fi­ne­le lu­nii mar­tie, fa­ţă de 30,482 mld. eu­ro la 28 fe­brua­rie, în timp ce re­zer­va de aur s-a men­ţi­nut la 103,7 to­ne 12,8 %

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

cu atât au crescut so­si­ri­le înre­gis­tra­te în struc­tu­ri­le tu­ris­ti­ce

în pri­me­le do­uă luni fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, la 1,02 mil., în timp ce înnop­tă­ri­le s-au ma­jo­rat cu 15%, la 2,05 mil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.