4,9

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

mil. to­ne, ex­por­tu­ri­le de grâu re­a­li­za­te anul tre­cut, ra­por­tat la o pro­duc­ţie to­ta­lă de 7,4 mil. to­ne, ca­re a si­tuat Ro­mânia pe lo­cul 5

în UE la pro­duc­ţia de grâu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.