3,8%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

es­ti­ma­rea Băn­cii Mon­dia­le pri­vind

scăderea PIB în Ru­sia în 2015, într-un sce­na­riu de ba­ză ca­re ia în cal­cul un preţ me­diu al pe­tro­lu­lui

de 53 do­lari/ba­ril

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.