AŢI SCĂ­PAT DE TOCURI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Aso­cia­ţi mul­tă vre­me cu o ţi­nu­tă ele­gan­tă, pan­to­fii cu toc nu mai sunt obli­ga­to­rii, cre­a­to­rii de mo­dă tre­când acum în ce­a­lal­tă ex­tre­mă, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Pan­to­fii fă­ră toc au apă­rut de­ja la Ba­len­cia­ga, Cha­nel, Dol­ce & Gab­ba­na sau Aquaz­zu­ra, dar nu nu­mai, şi nu sunt de­loc niş­te mo­de­le sim­ple şi so­bre, ci une­le la fel de com­ple­xe pre­cum ce­le cu toc, pentru a pu­tea fi pur­ta­te şi zi­ua, şi se­a­ra la oca­zii. Re­veni­rea la mo­dă a aces­tui tip de pan­to­fi se da­to­re­a­ză, spun ex­per­ţii, sti­lu­lui de via­ţă mo­dern al fe­mei­lor, ca­re sunt mai active, mai ocu­pa­te şi au ne­voie de încăl­ţă­min­te mai co­mo­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.