BOGAT, GE­NE­ROS ŞI ESCROC

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Câte­o­da­tă e chiar in­di­cat să cau­ţi ca­lul de dar la din­ţi, pentru a pre­ve­ni pro­ble­me ul­te­ri­oa­re, lu­cru pe ca­re mu­zee şi ga­le­rii de ar­tă din SUA l-au aflat du­pă ce s-au bu­cu­rat ani de zi­le să pri­me­as­că ope­re de ar­tă do­na­te de un co­lec­ţi­o­nar bogat şi ge­ne­ros. Co­lec­ţi­o­na­rul, pe nu­me Mark Lan­dis, s-a do­ve­dit a fi însă un fal­si­fi­ca­tor, con­form BBC. Aces­ta şi-a des­co­pe­rit ta­len­tul pentru a co­pia ta­blo­uri pe când fă­cea tra­ta­ment pentru

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.