47,04 mld. lei, ve­ni­tu­ri­le bu­ge­ta­re re­a­li­za­te de ANAF în T1, ce­ea ce re­pre­zin­tă un grad de re­a­li­za­re de 109,15% a pro­gra­mu­lui de înca­sări şi o de­pă­şi­re cu 10,89% (4,62 mld. lei) a ce­lor din T1 2014 2,3 %

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

creş­te­rea ci­frei de afa­ceri din in­dus­trie în fe­brua­rie fa­ţă de lu­na pre­ce­den­tă, ca ur­ma­re în spe­cial a creş­te­rii in­dus­tri­ei pre­lu­cră­toa­re (2,7%), în timp ce fa­ţă de fe­brua­rie 2014 a fost con­sem­na­tă o scă­de­re cu 1%, din cau­za scă­de­rii in­dus­tri­ei

ex­trac­ti­ve (-2,7%)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.