52%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

cu atât a crescut va­loa­rea ta­xe­lor şi a im­po­zi­te­lor lo­ca­le plă­ti­te di­rect cu car­dul pe in­ter­net în pri­me­le do­uă luni din 2014 fa­ţă de ace­la­şi in­ter­val din 2014, de­pă­şind pra­gul de 10 mil. lei, ce­ea ce re­pre­zin­tă pes­te 40% din

su­me­le achi­ta­te on­li­ne în 2014

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.