4,3%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

creş­te­rea în se­rie bru­tă a ci­frei

de afa­ceri din co­mer­ţul cu au­to­ve­hi­cu­le şi mo­to­ci­cle­te în pri­me­le do­uă luni fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă din 2014, în timp ce în se­rie ajus­ta­tă în func­ţie de nu­mă­rul de zi­le lu­cră­toa­re şi de se­zo­na­li­ta­te a crescut cu 6,3%

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.